مشاهده گالری تصاویر ابزار پرداخت و پولیش ماندرل کوچک کازمدنت

ماندرل کوچک کازمدنت

1,500,000 تومان

manderl cosmedent 

ماندرل مخصوص دیسک های پرداخت کامپوزیت (FlexiDisk) و نمد پرداخت کامپوزیت (FlexiBuff) از برند Cosmedent