مشاهده گالری تصاویر تراکمی (C-Silicon) ست اپتوزیل کولزر -Kulzer Optosil

ست اپتوزیل کولزر -Kulzer Optosil

1,450,000 تومان

ست سی سیلیکون تراکمی -اپتوزیل 

محتویات بسته :

یک عدد پوتی 

یک عدد واش 

یک عدد اکتیواتور 

ویژگی ها :

بهترین سیستم برای قالبگیری موارد بی دندانی.

بهترین مورد استفاده آن functioning mucosal است.

سایر موارد استفاده xantopern function:

قالبگیری های functional border , قابگیری های دهان باز و بسته