مشاهده گالری تصاویر سمان و لوتینگ سمان موقت فاقد اوژنول - MASTER DENT

سمان موقت فاقد اوژنول - MASTER DENT

بسته بندی:

8 گرم

ویژگی ها:

سمان موقت بر پایه زینک اکساید

مناسب برای چسباندن موقت کرون و بریج