مشاهده گالری تصاویر سمان و لوتینگ سمان موقت زینک اکساید اوژنول Z.O.E - نیک درمان

سمان موقت زینک اکساید اوژنول Z.O.E - نیک درمان

110,000 تومان

Nik Darman Temponic Cement (Z.O.E Temporary Cement)

25 گرم پودر و 10 میلی لیتر مایع

کف بندی حفرات خلفی و قدامی

چسباندن موقت روکش

تسکین دهنده زیر روکش های فلزی