مشاهده گالری تصاویر مواد اندو مایع کلروهگزیدین 2 درصد بیودنمیکا -biodinamica

مایع کلروهگزیدین 2 درصد بیودنمیکا -biodinamica

314,000 تومان

Root Canal Desinfaction Material

محتویات بسته :

یک عدد بطری 200 میل