مشاهده گالری تصاویر ایرموتور ایرموتور ترائوس ساشین Saeshin - Traus

ایرموتور ترائوس ساشین Saeshin - Traus

استعلام قیمت

اير موتور ساشين 

ویژگی ها:

- نوع :چهار سوراخ

- آبرسانی: آب از خارج