مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کامپوزیت فلو انامل میکروفیل -Cosmedent

کامپوزیت فلو انامل میکروفیل -Cosmedent

2,700,000 تومان

کامپوزیت فلو  انامل میکرفیل -Cosmedent

محتوی بسته :

بسته 3 گرمی 

تنها کامپوزیت میکرفیل فلو موجود در دنیا 

دارای فلوئوروسنسی بسیار بالا . کاربردی ایده آل 

هندلینگ بسیار عالی