مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کامپوزیت فلو Dentkist- CharmFil Flow

کامپوزیت فلو Dentkist- CharmFil Flow

محتویات بسته:

- 1 عدد سرنگ 2 گرمی

ویژگی ها:

کامپوزیت رزین از نوع سیال

مناسب برای ترمیم حفره های کوچک سرویکالی و پروگزیمالی

تطابق رنگ عالی با دندان های طبیعی