مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت خمیرپرداخت اناملایز COSMEDENT - Enamelize

خمیرپرداخت اناملایز COSMEDENT - Enamelize

1,100,000 تومان

بسته بندی:

- تیوب 3 گرمی

- تیوب 36 گرمی

بهترین خمیر پرداخت از نوع آلومینیوم اکساید