مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کامپوزیت سوپربلیچ (اپک) Micerium- Hollywood Smile

کامپوزیت سوپربلیچ (اپک) Micerium- Hollywood Smile

1,400,000 تومان

كامپوزيت سوپربلیچ ميسريوم 

محتوی بسته : 

یک عدد سرنگ 5 گرمی

ویژگی ها:

- جهت ایجاد نقاط هیپو کلسیفیه ، White Spot و نیز ماسک کردن بدرنگی دندان

- کامپوزیت اُپک به ترتیب افزایش اُپسیتی IWS , IM و IW می باشد.