مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کامپوزیت سرامیکی انسیزال آکسفورد Oxford

کامپوزیت سرامیکی انسیزال آکسفورد Oxford

340,000 تومان

1,700,000 تومان

80%

کامپوزيت سرامیکی انسيزال Incisal آکسفورد آلمان

محتویات:

یک عدد سرنگ چهار گرمی  

ویژگی ها:

حاوی نانو پارتیکل های سرامیکی و باند عالی به تمامی فریم ها و متریال ها