مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کامپوزیت نانوهیبرید دنتین تراکم پذیر Trifill - ترایمدی

کامپوزیت نانوهیبرید دنتین تراکم پذیر Trifill - ترایمدی

399,000 تومان

ترایمدی

کاربرد : ترمیم مستقیم

نوع :بالک فیل

متریال : میکروهیبرید