مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کامپوزیت Triverse : Sculptable Universal Timediترایمدی

کامپوزیت Triverse : Sculptable Universal Timediترایمدی

349,000 تومان

ترایمدی

کاربرد : ترمیم مستقیم

نوع : یونیورسال

متریال : میکروهیبرید