مشاهده گالری تصاویر سایر ابزار کیت روکش شفاف آناتومیک- TOR VM

کیت روکش شفاف آناتومیک- TOR VM

730,000 تومان

كيت روكش شفاف آناتوميك - تور وي ام 

محتویات کیت:

۶۴ عدد روکش شفاف آناتومیک 

انواع مدل:

قدامی، خلفی، مخروطی، اطفال