مشاهده گالری تصاویر سایر ابزار قلم گوتا کاتر -دنا پویا

قلم گوتا کاتر -دنا پویا

80,000 تومان

قلم گوتا كاتر مورد استفاده در دندانپزشکی ساخت دناپويا

راست: REF 1624 

چپ  :  REF 1625

LOT 1180388

افزودن نظر جدید
توسط
(5/5

کاربردی

کاربردیه و خیلی خوب در قطع گوتا از دم اورفیسکالاهای زیر معمولا همراه کالای بالا خریداری می شوند