مشاهده گالری تصاویر سایر ابزار کیت تخصصی اندو دکتر تلال Woodpecker

کیت تخصصی اندو دکتر تلال Woodpecker

2,500,000 تومان

کیت تخصصی اندو دکتر تلال / Dr Talal’s Endo Kit

6 عدد تیپ اندو T1 to T6

به همراه استند قابل اتوکلاو