مشاهده گالری تصاویر سایر مواد فرموکرزول Formo - Cresol مروابن

فرموکرزول Formo - Cresol مروابن

125,000 تومان

فرموكروزول Formo - Cresol مروابن

مشخصات

محتوی: ماده 10 میلی لیتر

محافظت و استحکام پالپ(پالپوتومی)در دندان شیری

قدرت ضد عفونی کنندگی بالا

ازبین برنده میکرو ارگانیسم های هوازی و بی هوازی در ریشه دندان

Path: > > > فرموکرزول Formo - Cresol مروابن