مشاهده گالری تصاویر سیلر سیلر رزینی EX Seal - پارلا

سیلر رزینی EX Seal - پارلا

580,000 تومان

محتوی بسته بندی :

8 گرم پودر + 10 گرم رزین 

ماده پرکننده دائمی برای کانال ریشه دندان