مشاهده گالری تصاویر ضد عفونی کننده کانال محلول فرمالین 10% فرمانیک formanic - نیک درمان

محلول فرمالین 10% فرمانیک formanic - نیک درمان

115,500 تومان

Beta Formalin Solution

محلول فرمالین 10%

ضدعفونی کننده کانال و مؤثر در پالپکتومی درجه 4

حجم : 15 میلی لیتر