مشاهده گالری تصاویر ضد عفونی کننده کانال ژل کلروهگزیدین 2% (مروا-سپت) - مروابن

ژل کلروهگزیدین 2% (مروا-سپت) - مروابن

135,000 تومان

ژل كلروهگزيدين 2% (مروا-سپت)  - مروابن

بسته بندی:

 یک سرنگ ۳ میلی لیتری همراه با سر سوزن و cap