مشاهده گالری تصاویر فیشور سیلانت فیشور سیلانت بایوسیل - Biodinamica Bioseal

فیشور سیلانت بایوسیل - Biodinamica Bioseal

715,000 تومان

Pit and Fissure Sealant

محتویات بسته :

- 2 عدد سرنگ 2.5 گرمی 

- یک عدد ژل اسید اچ سه گرمی Attague  Gel