مشاهده گالری تصاویر باندینگ باندینگ نسل پنجم مستر باند -Biodinamica Master bond

باندینگ نسل پنجم مستر باند -Biodinamica Master bond

273,000 تومان

Light Curing Single Component Adhesive for Enemal and Dentin

محتویات بسته :

- بطری 5 میل 

کاربرد محصول :

 توانایی کاهش واکنش های آلرژیکی عاجی و حساسیتهای احتمالی