مشاهده گالری تصاویر مایع رابردم و محافظ لثه محافظ لثه لایت کیور بیودم - Biodinamica Biodam

محافظ لثه لایت کیور بیودم - Biodinamica Biodam

515,000 تومان

Light Curing Gingival Barrier

محتویات بسته :

یک عدد سرنگ دو و نیم گرمی