مشاهده گالری تصاویر فایل روتاری فایل روتاری IMD - M-pro

تومان 470,000

سیستم 3 فایلی Mpro

شامل یک فایل باز کننده و دو فایل شکل دهنده کانال در یک بسته

آسان، ایمن و کارآمد

منطبق با انواع آناتومی های کانال