مشاهده گالری تصاویر فایل روتاری فایل روتاری اطفال Rogin Medical - Kids Files

فایل روتاری اطفال Rogin Medical - Kids Files

430,000 تومان

بسته بندی : 4 عددی

یک عدد سایز 25، تقارب 4درصد، طول 17

یک عدد سایز 25، تقارب6 درصد، طول 17

یک عدد سایز 30، تقارب 4 درصد، طول 17

یک عدد سایز 40، تقارب 4 درصد، طول 19

نوع: Blue

سرعت قابل تنظیم: (PRM) 150-300

تورک:(N.cm) 2 - 2.5