مشاهده گالری تصاویر فایل روتاری فایل روتاری 2درصد Rogin medical - Entrance File

فایل روتاری 2درصد Rogin medical - Entrance File

315,000 تومان

بسته بندی 6 عددی 

دارای تقارب دو درصد و اندازه های کوچک 

برای باز کردن مسیر و ایجاد یک glide path 

تقارب 2% ، طول 25 و 21 میلی متر

سایز: 13، 16، 19