مشاهده گالری تصاویر فایل دستی فایل دستی منعطف T-FLEX طول 25 - THOMAS

فایل دستی منعطف T-FLEX طول 25 - THOMAS

تومان 396,000

محتوی بسته:

6 عدد فایل

ویژگی:

  - مناسب برای کانال های کِرودار و کلسیفیه شده

افزودن نظر جدید
توسط
(3/5

عدم انعطاف

به انعطاف فایل های نیتی نیست

توسط
(5/5

مناسب کانال کرو دار

برای کانال های دارای کرو یا تمایل دیستالی کانال ها مناسب میباشد