موم پانسمان حفره دندان Biodinamica Alveolex

585,000 تومان

محتوی بسته:

- یک عدد بطری 10 میل

و یا

- دو عدد سرنگ 3 گرمی موجود میباشد.

ویژگی:

موم پانسمان سرنگی مخصوص حفره دندان