مشاهده گالری تصاویر مواد ترمیمی نشانگر پوسیدگی Biodinamica EVICARIE

نشانگر پوسیدگی Biodinamica EVICARIE

تومان 836,000

محتویات بسته:

یک عدد بطری 10 میل

ویژگی:

 نمایان گر پوسیدگی با عملکرد سریع جهت تشخیص پوسیدگی های مینا و عاج با ایجاد لایه رنگی (قرمز) در نواحی پوسیدگی و آلوده با

 استفاده از اسید برای عدم تراش عاج سالم S52