مشاهده گالری تصاویر پرکننده موقت و دائمی کانال پودر کلسیم هیدروکساید نیک درمان

پودر کلسیم هیدروکساید نیک درمان

70,000 تومان

محتوی بسته:

25 گرم پودر

ویژگی:

مناسب برای استفاده در زیر انواع مواد ترمیمی