مشاهده گالری تصاویر پرکننده موقت و دائمی کانال پودر کلسیم هیدروکساید - MASTER DENT

پودر کلسیم هیدروکساید - MASTER DENT

50,000 تومان

محتوی بسته:

15 گرم پودر

ویژگی:

مناسب برای استفاده در زیر انواع مواد ترمیمی