مشاهده گالری تصاویر پرکننده موقت و دائمی کانال فرموکرزول -Biodinamica

209,000 تومان

محتویات بسته :

بطری 10 میل

محافظت و استحکام پالپ (پالپوتومی) در دندانهای شیری با قدرت ضدعفونی کننده بالا