مشاهده گالری تصاویر کاندیشنر و پرایمر پرسلن اچ اوریس (ژل هیدروفلو ئوریک 9%) OrisTech - F - Etch

پرسلن اچ اوریس (ژل هیدروفلو ئوریک 9%) OrisTech - F - Etch

ژل هيدروفلو كلريد اسيد 

در دو مدل : 5 و 9 درصد

بسته بندی: 

- یک عدد سرنگ 3 میلی لیتری

- یک عدد تیپ