معرفی برند3shape

شرکت 3shape یکی از پیشروها در زمینه تولید اسکنر های داخل دهانی می باشد که در کشور دانمارک تولید می شود و یکی از پیشروها در این زمینه می باشد

ماموریت ما

ما در این مأموریت هستیم که دندانپزشکی را با هم عوض کنیم. ما معتقدیم که همیشه یک روش بهتر و کارآمدتر برای ارائه مراقبت و گفتگو در مورد درمان دندانپزشکی وجود دارد. ما همچنین معتقدیم که هیچ یک از این موارد به تنهایی قابل انجام نیست ، به همین دلیل با شبکه ای از متخصصان دندانپزشکی ، رهبران صنعت و فروشندگان همکاری می کنیم.
چشم انداز ما
ما برای مراقبت از بیمار برتر نوآوری می کنیم. برای ما ، این بدان معنی است که ما روی راه حل هایی کار می کنیم که تغییر واقعی در زندگی بیماران و متخصصان دندانپزشکی در سراسر جهان ایجاد می کند.