معرفی برند Gutta Plus

  • گوتا پركا استاندارد (2%) گوتا پلاس - GUTTA PLUS محصول چین 120 عددی  برای پر کردن کانال خالی شده ریشه دندان و عدم نفوذ باکتری ها مناسب می باشد.

    ناموجود