معرفی برند Dentium

شرکت دنتیوم تحت نام برند های ایمپلنتیوم یکی از پیشتازان ایمپلنت های کره ای می باشد و به واسطه ی تجربه موثری که در ایران داشته نامی آشنا برای دندانپزشکان می باشد .

این برند هیچ محصولی ندارد.