مرتب سازی بر اساس:
 • فرز الماسه  اسمودنت Smedent- Flame 862 بسته بندی 5 عددی مناسب جهت آماده سازی تاج مناسب جهت حفره های سطحی باند سبز راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسه فلیم دنتالری  Smedent - Flame 863 بسته بندی 5 عددی مناسب جهت آماده سازی تاج مناسب جهت حفره های سطحی باند سبز  راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسه  توربین 4 عددی Smedent- Flame 860 بسته بندی 5 عددی مناسب جهت آماده سازی تاج مناسب جهت حفره های سطحی باند سبز راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسه اسمودنت  Smedent- Flame 862 بسته بندی 5 عددی مناسب پالیش کامپوزیت باند زرد راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسه فیشور مدل Smedent - Round End Cylinder مناسب جهت آماده سازی حفره عمیق  مناسب برای تراش بسته بندی 5 عددی راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن توربین Smedent Pointed Football ویژگی ها: - بسته بند ی 5 عدددی در باند سبز راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسه  توربین 4 عددی  مدلSmedent Football  بسته بندی 5 عددی مناسب جهت آماده سازی تاج و تخلیه پر کردگی های قدیمی باند سبز راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسه  فلیم اسمودنت مدل Smedent -Flame محصول    چین بسته بندی  5 عددی مناسب پالیش کامپوزیت باند زرد  راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن توربین اسمودنت Smedent-Pointed Football ویژگی ها: - بسته بندی 5 عددی کاربرد    پالیش کامپوزیت باند زرد راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسه فلیم Smedent - Flame 863 بسته بندی 5 عددی مناسب پالیش کامپوزیت باند زرد راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  450,000 تومان 450000
 • فرز الماسي شعله شمعي -تيزكاوان   860 -862 - 863 - 889 - 889L محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی : - خالی کردن پر کردگی های قدیمی

  ناموجود
    
 • فرز الماسي شعله شمعي توربين محتوی : بسته بندی 5 عددی ویژگی ها: - تهیه شده از الماس های باکیفیت - ارزشمند طبیعی، با عملکرد تراش عالی و حرکت روان و بدون لرزه - طول عمر بسیار بالا

  ناموجود
    
 • فرز الماسي شعله شمعي توربين ديا سوئيس محتوی : بسته بندی 5 عددی ویژگی ها: - فرزهای الماسه دیاسوئیس با کیفیت منحصر به فرد - روکش الماس کاملا طبیعی به صورت بسیار یکنواخت و متراکم.

  ناموجود
 • فرز الماسي تخم مرغی توربين محتوی : بسته بندی 5 عددی

  ناموجود
 • فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن توربین دنتالری Dentalree- Football FG  ویژگی ها: - بسته بندی 5 عددی مناسب جهت آماده سازی تاج مناسب جهت آماده سازی حفره راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
 • فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن توربین دنتالری Dentalree- Football FG  ویژگی ها: - بسته بندی 5 عددی مناسب جهت آماده سازی تاج راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
 • فرز الماسه فلیم دنتالری  Dentalree - Flame 863 محصول آمریکا بسته بندی 5 عدد مناسب جهت آماده سازی تاج مناسب جهت حفره های سطحی باند سبز ومشکی راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
 • فرز الماسه دنتالری Dentalree - Flame 862 محصول آمریکا بسته بندی 5 عدد مناسب جهت آماده سازی تاج مناسب جهت حفره های سطحی باند زرد راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
 • فرز الماسه دنتالری Dentalree - Flame 862 محصول آمریکا بسته بندی 5 عدد مناسب جهت آماده سازی تاج مناسب جهت حفره های سطحی باند سبز راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
 • فرز الماسه  توربین دنتالری 5 عددی Dentalree- Flame 860 محصول آمریکا بسته بندی 5 عدد مناسب جهت آماده سازی تاج مناسب جهت حفره های سطحی باند زرد و قرمز راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
 • فرز الماسه فلیم دنتالری  Dentalree - Flame 863L محصول آمریکا بسته بندی 5 عدد مناسب جهت آماده سازی تاج مناسب جهت حفره های سطحی باند سبز ومشکی

  ناموجود
 • فرز  الماسی مدل فلیم  863 بسته بندی 5 عدد محصول اتریش مناسب جهت آماده سازی تاج باند زرد راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
 • فرز  الماسی مدل فلیم  863 بسته بندی 5 عدد محصول اتریش مناسب جهت آماده سازی تاج باند سبز راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
 • فرز الماسی مدل استوانه ای  سوزنی توربین 886 بسته بندی 5 عدد محصول اتریش مناسب جهت آماده سازی تاج باند سبز راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
 • فرز الماسی مدل استوانه ای  سوزنی توربین 886 بسته بندی 5 عدد محصول اتریش مناسب جهت آماده سازی تاج باند زرد راهنمای خرید: لطفا باتوجه شماره سفارش درج شده در تصویر، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  ناموجود
جستجوی پیشرفته
قیمت
نام دستگاه
جنس فرز