معرفی برند تکنو دنتال

 • ویژگی ها: - طراحی شده براساس تکنولوژی کتانی ایتالیا- تخلیه و مکش بدون وقفه- نصب سریع و آسان- استفاده از تکنولوژی سیستم تخلیه مستقل از سیستم مکش ✅باعث افزایش قدرت وکیوم و کاهش خرابی در دستگاه شده است- تایمر تاخیری در روشن شدن پمپ وکیوم جهت حذف آمپر استارت اولیه- قابلیت اتصال به یونیت و روشن و خاموش شدن اتوماتیک- امکان استفاده به صورت خشک جهت کاهش صدا-...

  18,000,000 تومان

  شرایط اقساطی

 • ویژگی ها: - طراحی شده براساس تکنولوژی کتانی ایتالیا- تخلیه و مکش بدون وقفه- نصب سریع و آسان- استفاده از تکنولوژی سیستم تخلیه مستقل از سیستم مکش ✅باعث افزایش قدرت وکیوم و کاهش خرابی در دستگاه شده است- تایمر تاخیری در روشن شدن پمپ وکیوم جهت حذف آمپر استارت اولیه- قابلیت اتصال به یونیت و روشن و خاموش شدن اتوماتیک- امکان استفاده به صورت خشک جهت کاهش صدا-...

  25,000,000 تومان

  شرایط اقساطی

 • ویژگی ها: - طراحی شده براساس تکنولوژی کتانی ایتالیا- تخلیه و مکش بدون وقفه- نصب سریع و آسان- استفاده از تکنولوژی سیستم تخلیه مستقل از سیستم مکش ✅باعث افزایش قدرت وکیوم و کاهش خرابی در دستگاه شده است- تایمر تاخیری در روشن شدن پمپ وکیوم جهت حذف آمپر استارت اولیه- قابلیت اتصال به یونیت و روشن و خاموش شدن اتوماتیک- امکان استفاده به صورت خشک جهت کاهش صدا-...

  28,000,000 تومان

  شرایط اقساطی