معرفی برند Skydent

تاسیس 2006


www.skydent.com

  • در حال حاضر سایز 2 با سرعت E و بسته 150 عددی این محصول موجود می باشد. 30.5mm x 40.5mm فیلم رادیوگرافی اسکای دنت sky dent سرعت E این فیلم تنها برای تشخیصی درون سلولی X-ray طراحی شده است محتوی بسته: هر بسته بندی شامل 100/150 عدد از فیلم دندانی است.

    ناموجود