معرفی برندitp - بافت ایرانیان

شرکت فرآورده بافت ایرانیان ، به اختصار ITP ، یک شرکت دانش بنیان و مستقل، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مستقر در تهران است.

 • ویژگی ها: MBA Powder:  این کلمه در اصل مخفف Mineralized Bone Allograft است. آلوگرافت مینرال دارای قوام سفت و رنگ سفید می باشد و بهعلت ساختار متخلخل و همچنین دارا بودن بستر مناسب برای نشست سلولی (Cell Seeding) به عنوان یک داربست مناسب جهت بازسازی استخوانی استفاده می شود. این خاصیت داربستی در اصل همان استئوکانداکشن (Osteoconduction) می باشد.

  75,000 تومان
 • ویژگی ها: MBA پر کردن حفره دندان کشیده شده به همراه DBM،

  100,000 تومان
 • ویژگی ها: MBA پر کردن حفره دندان کشیده شده به همراه DBM

  82,000 تومان
 • ویژگی ها: MBA پر کردن حفره دندان کشیده شده به همراه DBM

  90,000 تومان
 • ممبرين كلاژني بافت ايرانيان ویژگی ها: این محصول از پریکاردیوم و سایر غشاهای بافتی انسانی بدست آمده است و الیاف آن بصورت (Cross Link) می باشد.

  150,000 تومان