• اپليكاتور تيپ سركامد بسته 20 عددی ویژگی ها: الاستيك اپلیکاتور سرکامد برای کار با انواع مواد اندو و مورد استفاده در کانال ریشه دندان

    105,000 تومان 105000