معرفی برند Medit

  • ویژگی ها : - اسکنر داخل دهانی Medit-i500- به کمک ویژگی های زیر اسکنر i500  به آسانی کار شما را دگرگون ساخته و به راحتی درآمد زایی شما را افزایش می دهد.- اسکنر i500 بدون نیاز به پودر سفید کننده و با سرعت باورنکردنی، فایل سه بعدی با کیفیت بسیار بالا تولید می نماید که نهایتا با عث افزایش بهره وری کلینیک شما می گردد

    477,000,000 تومان