معرفی برندتیزکاوان

 • فرز الماسي  سوزني توربين - تيزكاوان محتوی : بسته بندی 4 عددی راهنمای انتخاب فرز: 1- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 8, iso - 014 2- انتخاب  رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 8, iso - 016 3- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب سایز هد - 10, iso - 012 4- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب سایز هد - 10, iso - 014 5- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب سایز هد - 10, iso - 016 6- انتخاب رنگ -...

    
 • پست داخل  كانال تيزكاوان بسته بندی 25 عددی ویژگی ها: پست های داخل کانال طلا یا با روکش طلایی تیزکاوان در سایزهای مختلف

  160,000 تومان 160000
    
 • فرز الماسي شعله شمعي -تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی : - خالی کردن پر کردگی های قدیمی راهنمای انتخاب فرز: 1- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب سایز هد - 8, iso - 010 2- انتخاب  رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 4, iso - 012 3- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 10, iso - 016 4- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 4, iso - 008 5- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب سایز هد -...

    
 • فرز الماسي مخروطي وارونه - تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی :  - آماده سازی کانال - پروفیلاکسی راهنمای انتخاب فرز: 1- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 1,6, iso - 016 2- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 4, iso - 012 3- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 4, iso - 014 4- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 1,6, iso - 018 بر روی هریک از ترکیبات بالا...

  108,000 تومان 120,000 تومان 10% 108000
    
 • فرز الماسي مدل مخروطي ته گرد- تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی : - آماده سازی کانال راهنمای انتخاب فرز: 1- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 8, iso - 010 2- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 10, iso - 010 3- انتخاب  رنگ - زرد, انتخاب سایز هد - 10, iso - 012 4- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب سایز هد - 10, iso - 014 5- انتخاب رنگ - مشکی, انتخاب سایز هد -...

    
 • محتوی: بسته بندی 4 عددی فرز الماسي مدل مخروطي ته صاف  ویژگی : - با الماس طبیعی و استحکام بالا و کاربردهای متنوع در لابراتوار و مطب راهنمای انتخاب فرز: انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 8, iso - 016 انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 10, iso - 014 انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 10, iso - 010 انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 10, iso - 012

  102,600 تومان 108,000 تومان 5% 102600
    
 • فرز الماسي استوانه اي ته گرد - تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی : - خالی کردن پر کردگی های قدیمی راهنمای انتخاب فرز: 1- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 8, iso - 010 2- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 8, iso - 012 3- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 6, iso - 008 4- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 6, iso - 012 5- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب...

  108,000 تومان 108000
    
 • فرز الماسي مخروطي سر تيز توربين وارونه - تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی :  - با الماس طبیعی و مرغوب و طول عمر بالا 

  108,000 تومان 108000
    
 • فرز الماسي استوانه اي ته صاف توربين - تيزكاوان محتوی : بسته بندی 4 عددی  ویژگی : - آماده سازی روکش دندان - پروفیلاکسی

  ناموجود
    
 • فرز الماسي  تخم مرغي - تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی راهنمای انتخاب فرز: 1- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب سایز هد - 4,5, iso - 023 2- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 4,5, iso - 023 برای ثبت سفارش بر روی هریک از ترکیبات فوق به ترتیب کلیک کرده و به سبد خرید اضافه کنید.

  ناموجود
    
 • فرز كاربايد مدل روند تيزكاوان ویژگی: - فرز کارباید روند دارای شش الی هشت تیغه

  ناموجود
    
 • فرز  الماسي استوانه اي ته صاف بلند-تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی ها:  - خالی کردن پرکردگی های طلایی - آماده سازی کست طلا

  ناموجود
 • ویژگی ها: آچار پست برای پستهای داخل كانال

  ناموجود
    
 • فرز الماسي  روند توربين - تیزكاوان ویژگی :  - آماده سازی کانال (باز کردن و شکل دهی کانال) محتوی: بسته بندی 4 عددی راهنمای انتخاب فرز: 1- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب iso - 018 2- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب iso - 018 3- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب iso - 021 4- انتخاب رنگ - زرد, انتخاب iso - 016 روی هریک از ترکیبات بالا به ترتیب کلیک کرده و به سبد خرید اضافه کنید

  ناموجود
    
 • فرز الماسي مدل روند بلند - تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی : - ایجاد حفره در روکش دندان

  ناموجود
    
 • فرز الماسي مدل بشکه اي - تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی : خالی کردن پر کردگی های قدیمی

  ناموجود
    
 • فرز الماسي مدل سوزني بلند تيزكاوان  محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی :  - پیرایش سطح دندان راهنمای انتخاب فرز: 1- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 10, iso - 014 2- انتخاب  رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 10, iso - 016 بر روی هریک از ترکیبات بالا به ترتیب کلیک کرده و به سبد خرید اضافه نمایید

  ناموجود
    
 • فرز الماسي استوانه اي مورب- تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی :  خالی کردن پر کردگی های قدیمی

  ناموجود
    
 • فرز الماسی استوانه ای- تیزکاوان محتوی : بسته بندی 4 عددی ویژگی ها: - با الماس مرغوب طبیعی 

  ناموجود
    
 • فرز الماسه توربين آمالگام ريموور تيزكاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی: - با الماس مرغوب طبیعی جهت زدودن آمالگام

  ناموجود
    
 • محتوی : بسته بندی 4 عددی ویژگی ها: فرز الماسه new توربین تیزکاوان با الماس مرغوب طبیعی

  ناموجود
    
 • فرز الماسي تخم مرغي سرتيز - تيزكاوان محتوی : بسته بندی 4 عددی ویژگی ها: در دو نوع: - توربین تراش - توربین پالیش کامپوزیت - با الماس مرغوب طبیعی

  ناموجود
    
 • فرز الماسي استوانه اي سر تيز - تيزکاوان محتوی : بسته بندی 4 عددی ویژگی :  - خالی کردن پر کردگی های قدیمی راهنمای انتخاب فرز 1- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 6, iso - 010 2- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 6, iso - 012 3- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 10, iso - 014 4- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب سایز هد - 8, iso - 012 5- انتخاب رنگ - سبز, انتخاب...

  ناموجود
    
 • فرز الماسي بلوطي توربين - تيزكاوان محتوی : بسته بندی 4 عددی ویژگی ها: - توربين پاليش كامپوزيت - با الماس مرغوب طبیعی

  ناموجود
    
 • فرز الماسي مدل مخروطي ته گرد- تيزکاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی : - فرز الماسه مخروطی ته گرد بلند تیزکاوان با الماس مرغوب طبیعی 

  ناموجود
    
 • فرز الماسي چرخي توربين - تيزکاوان محتوی: بسته بندی 4 عددی ویژگی ها: - با الماس طبیعی جهت آماده سازی روکش ها و نشانگری عمق

  ناموجود
    
 • محتوی : بسته بندی 4 عددی ویژگی ها: - با الماس مرغوب طبیعی 

  ناموجود