معرفی برند Hahnenkratt

  • كيت پست داخل كانال تيتانيومي  محتوی بسته: یک عدد Enlarging Drill یک عدد Pilot Drill4 عدد Calibration Drillیک عدد آچاریک عدد Measurement Template10 عدد Exatec Titanium Post     

    ناموجود