معرفی برند Micro Mega

متخصصان شناخته شده دنیا در زمینه محصولات آندودنتیک پنهان در یک منطقه مسکونی ، ابزارهای باکیفیتی را برای متخصصان دندانپزشکی در سراسر جهان تولید می کنند. تمام مراحل مختلف توسعه محصول - از طراحی ، تولید ، فروش و حمل و نقل نهایی محصولات - در زیر یک سقف قرار می گیرند ، که میکرو مگا فرآیند کاملی از کنترل محصول را فراهم می کند. محصولات میکرو مگا از طریق بیش از 250 نمایندگی مجاز محلی در فرانسه و بیش از 125 کشور در سراسر جهان توزیع می شوند.