معرفی برند روشا طب کسری

تولیدکننده  کلیه لوازم و البسه یکبار مصرف دندانپزشکی، تولید پک استریل جراحی یکبار مصرف دندانپزشکی