مشاهده گالری تصاویر خانه ژل اسید اچ سرنگی 3 عددی اوریس - OrisTech

ژل اسید اچ سرنگی 3 عددی اوریس - OrisTech

170,000 تومان

دارای دو نوع  ویسکوزیته High و Low  

محتوی بسته:

سه سرنگ 2/5 میلی لیتر به همراه درپوش