انواع فایل های دستی دندانپزشکی

فایل های دستی

فایل های دستی اندودانتیک ، ابزار دستی هستند که از آنها برای پاک سازی و شکل دادن ریشه کانال در درمان ریشه و یا در هر فرآیند اندودانتیکس دیگری ، استفاد می شوند

برخی از فایل های دستی عبارت اند از:

  •          K Type Files
  •          K Flex Files
  •          Flex R Fles
  •          Hedstroem / H Files
  •          Safety Hedstroem
  •          Hyflex Files
  •          Unifiles
  •          S files

فایل دستی

کا فایل (k Files)

در اوایل دهه 1990 در کمپانی  KERR MANUFACTURING ساخته شد

فایل های قدیمی سطح مقطع مربعی شکل  دارند

نسبت به ریمر ها شیار های متراکم تری دارند

K Flex Files

کا فلکس فایل ها، شکل تعدیل شده ی کا فایل ها میباشند

سطح مقطع لوزی شکل دارند

انعطاف پذیری و کارایی بیشتر

سطح مقطع لوزی شکل ، تناوب بالا و پایین شیار ها را ایجا میکنند

Flex R Files

شکل تعدیل شده ی کا فایل ها میباشند

زاویه نوک برش دهنده کاهش یافته است ، که این باعث میشود که فایل در داخل کانال متمرکز تر بماند

کا فایل

      H  فایل

 استیل ضد زنگ گرد

نسبت به کا فایل ها کارایی برش بیشتر دارند

سطح مقطع به شکل قطره دارند

بهتر است تنها در یک راستا بکار گرفته شود

 

     Safety Hedstroem

شکل تعدیل یافته H فایل میباشد

بدون وجه  برش دهنده

 

            Unifiles

استیل ضد زنگ گرد با شیار های سطحی برنده برای ایجاد شیار هایی به شکل دو قطبی

کمتر ترک میخورند اما کارایی زیادی هم ندارند

 فایل دستی

 Hyflex Files

سطح مقطع آنها شکل S  را تداعی میکند

S files

سطح مقطعی دو قطبی دارند و یک گونه ای از Unifiles میباشند 

برای ورود به بخش فروشگاه کلیک کنید