انواع فایل های دستی دندانپزشکی

فایل های دستی

فایل های دستی اندودانتیک ، ابزار دستی هستند که از آنها برای پاک سازی و شکل دادن ریشه کانال در درمان ریشه و یا در هر فرآیند

اندودانتیکس دیگری ، استفاد می شوند.

برخی از فایل های دستی عبارت اند از:

  •          K Type Files
  •          K Flex Files
  •          Flex R Fles
  •          Hedstroem / H Files
  •          Safety Hedstroem
  •          Hyflex Files
  •          Unifiles
  •          S files

- کا فایل (k Files)

در اوایل دهه 1990 در کمپانی  KERR MANUFACTURING ساخته شد

فایل های قدیمی سطح مقطع مربعی شکل  دارند

نسبت به ریمر ها شیار های متراکم تری دارند

- K Flex Files

کا فلکس فایل ها، شکل تعدیل شده ی کا فایل ها میباشند

سطح مقطع لوزی شکل دارند

انعطاف پذیری و کارایی بیشتر

سطح مقطع لوزی شکل ، تناوب بالا و پایین شیار ها را ایجا میکنند

 فایل دستی

- Flex R Files

شکل تعدیل شده ی کا فایل ها میباشند

زاویه نوک برش دهنده کاهش یافته است ، که این باعث میشود که فایل در داخل کانال متمرکز تر بماند

کا فایل

- H  فایل

 استیل ضد زنگ گرد

نسبت به کا فایل ها کارایی برش بیشتر دارند

سطح مقطع به شکل قطره دارند

بهتر است تنها در یک راستا بکار گرفته شود

 

- Safety Hedstroem

شکل تعدیل یافته H فایل میباشد

بدون وجه  برش دهنده

 

-  Unifiles

استیل ضد زنگ گرد با شیار های سطحی برنده برای ایجاد شیار هایی به شکل دو قطبی

کمتر ترک میخورند اما کارایی زیادی هم ندارند

 فایل دستی

 - Hyflex Files

سطح مقطع آنها شکل S  را تداعی میکند

- S files

سطح مقطعی دو قطبی دارند و یک گونه ای از Unifiles میباشند 

برای ورود به بخش فروشگاه کلیک کنید

نظرات بازدیدکنندگان