مزیت استفاده از فایل های دستی

مزیت استفاده از فایل های دستی در رمان ریشه

فایل های دستی اندودانتیکس ، ابزار دستی هستند که از آنها برای پاک سازی و شکل دادن ریشه کانال در درمان ریشه و یا در هر فرآیند اندودانتیکس دیگری ، استفاد میشوند. در ابتدا درمان کانال ریشه، دندان پزشک به ناچار، از فایل های دستی برای آماده سازی کانال به ویژه کانال هایی که انحناء زیادی دارند باید استفاده کند، اگرچه که استفاده از فایل های دستی ممکن است زمان بر باشد اما عاقلانه است به خوبی از آنها استفاده شود زیرا حس لامسه قوی درطول مدت تمیز کردن و شکل دادن کانال ریشه مورد نیاز است ، آنها همچنین گستردگی کانال ریشه را که ممکن است منجر به ضعیف شدن دندان شود را کاهش میدهند .

برای آشنایی بیشتر کلیک کنید

نظرات بازدیدکنندگان