آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی

بطور كلی تجهيزات دندانپزشكی با توجه به سر شاخه های دندانپزشکی به اجزای زير تقسيم می شوند 

1.  تجهیزات اندو

 • اپکس لوکیتور
 • انگا اندو
 • اولتراسونیک
 • آبچوراتور
 • موتور روتاری اندو
 • لایت کیور 
 • گوتا کاتر 

2. تجهیزات جراحی و ایمپلنتولوژی

 • موتور جراحی و ایمپلنت
 • آنگل و هندپیس
 • ساکشن جراحی
 • دستگاه پیزو سرجری

3. تجهیزات تراش و برش

 • میکرو موتور
 • توربین
 • دستگاه تزریق
 • ایرموتور
 • دستگاه بلیچینگ
 • هندپیس مستقیم

4. تجهیزات مطب و استریلیزاسیون

 • یونیت
 • اتوکلا
 • کمپرسور
 • دستگاه تمیز کننده و التراسونیک
 • تابوره 

6. تجهیزات لابراتوری

 • راديولوژي دندان
 • اسکنر داخل دهان
 • لوپ و سیستم بزرگنمایی
 • تاریکخانه

7. لیزر

8. دوربین رادیو گرافی

در قسمت دوم با ویژگی ها و کارکرد بعضی تجهیزات پرکاربرد آشنا میشویم.